Det fria ordets betydelse för demokratin borde ständigt genomsyra den politiska debatten. Inte minst inför valrörelsen är det angeläget att politiska beslutsfattare i riksdag, regering och EU är medvetna om de utmaningar journalistiken står inför.

Tidningsutgivarna konstaterar att under 2022 står tre för mediebranschen avgörande framtidsfrågor i fokus:

• Konkurrensvillkoren mellan svenska nyhetsmedier och internationella techjättar.
• Utformningen av nytt mediestöd och att övergången kan genomföras på ett hanterbart sätt.
• Stärkt skydd för tryck- och yttrandefriheten, inklusive offentlighetsprincipen.

Här kan TU:s valmanifest 2022 läsas och laddas ned.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.