Göteborgs tingsrätt friade i dag Henrik Evertsson och Linus Andersson för de uppmärksammade dykningarna under arbetet med tv-dokumentären om M/S Estonia.

Thomas Mattsson, tf vd för Tidningsutgivarna, kommenterar domen:

”Det är positivt att journalisterna inte lagförs för det researcharbete som resulterade i nya fynd som fått tre stater, bland annat Sverige, att återuppta undersökningarna av Estonia-vraket.”

”Men det är viktigt att också läsa domskälen: tingsrätten slår där fast att journalister inte har en ’carte blanche’ att begå brott, domstolen konstaterar att den grundlagsskyddade yttrande-och informationsfriheten inte ger journalister rätt att begå straffbara gärningar. Däremot kan publicistiska motiv påverka vilket straff som döms ut.”

”Okonventionella arbetsmetoder, som att från ett tyskflaggat fartyg dyka på ett vrak som omfattas av svensk lag om gravfrid, är ibland nödvändiga för att journalistiken ska kunna nyhetsförmedla, granska och förklara frågor av stort allmänintresse. Men Tidningsutgivarna vill påminna om vikten av att medier agerar respektfullt och etiskt, att medarbetare bör diskutera och förankra sådana arbetsmetoder med sin redaktionsledning och att noga överväga intressekonflikten mellan journalistik och juridik.”

Ytterligare information:

Thomas Mattsson, tf vd, Tidningsutgivarna

thomas.mattsson@tu.se

0046 70 728 82 53

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.