I Sverige har tryckta och digitala medier olika momssatser. Tryckta tidningar har en moms på 6 procent medan digitala har en moms på 25 procent. Skillnaden beror på EU:s momsregler som inte tillåter medlemsländerna att ha en reducerad moms på så kallade digitala produkter, till exempel ett plus-abonnemang. Det har TU protesterat mot i flera år. En enig riksdag har dessutom ställt sig bakom att Sverige i EU ska agera för en ändring av momsdirektivet, så att samma reducerade moms ska gälla för både tryckta och digitala medier.

Kravet på aktiva åtgärder och en tydlig position från mediebranschen blev ännu starkare när EU-kommissionen tidigare i år öppnade för en reducerad digitalmoms både i sin VAT Action Plan och i en remiss till berörda parter.

– Momsfrågan är på många sätt avgörande för mediernas digitala omställning. Vi intensifierar därför vårt redan aktiva arbete mot både regering och riksdag. Nu jobbar vi till exempel för att få till möten med regeringen och skatteutskottet om momsen, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU.

I mötena kommer TU påtala att det nu gått fem år sedan riksdagen tog ställning för att momsen på digitala och tryckta medier borde vara densamma. Men det handlar också om att konkret visa hur viktig en teknikneutral moms är för utvecklingen av nya tjänster och hållbara affärsmodeller. Och samtidigt påminna regeringspartierna om att de inför valet 2014 lovade att verka för ändrade regler inom EU så att momsen skulle bli densamma för tryckt och digitalt. Utöver kontakterna med de svenska beslutsfattarna bedriver TU också lobbying i EU och Bryssel.

– Nu i november reser Jeanette Gustafsdotter och jag till Bryssel för att för att träffa svenska EU-parlamentariker och vår europeiska samarbetsorganisation News Media Europe. Och på de här mötena står momsfrågan högt upp på dagordningen, säger Per Hultengård, chefsjurist TU.

TU menar i sina kontakter med regering, riksdag och EU att en reducerad moms på digitala medier främjar läsning av kvalitetsjournalistik och det demokratiska samtalet. Digitala publikationer bör därför också omfattas av den reducerade momssatsen. Den senaste beräkningen från Riksdagens utredningstjänst pekade på att en momsreducering skulle kosta ca 14,5 miljoner kronor per år. TU anser att regeringen tydligt och aktivt ska verka för teknikneutrala momsregler i EU och så fort som möjligt sänka momsen på digitala medier till 6 procent.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.