Vid det möte som den 10 juni hölls på Kulturdepartementet, där företrädare för medieföretag, branschaktörer och intresseorganisationer var inbjudna för att diskutera ”utmaningar och möjligheter för public service under nästa tillståndsperiod”, har Tidningsutgivarna skickat in en skrivelse till departementet med våra synpunkter och argument rörande public service-bolagens sändningstillstånd för den kommande perioden 2026-2033.

Vår uppfattning är att public service har en viktig och omistlig roll i det svenska medieutbudet. Men dess uppdrag måste definieras tydligare. Det är inte rimligt att SVT genom sin stora mängd textnyheter på webben riskerar att konkurrera ut inte minst många lokaltidningar.

Läs hela inlagan här >>>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.