Tre internationella medieorganisationer, inklusive News Media Europe där Tidningsutgivarna ingår, har skickat en gemensam skrivelse till alla EU-länders respektive ansvariga minister och handläggande tjänstemän rörande Kommissionens pågående arbete med att ta fram ett förslag kring Media Freedom Act (som vi berättar mer om under Medierelaterade frågor inom EU).

Vi ser stora risker i att Kommissionens ambitioner med Media Freedom Act riskerar att påverka pressfriheten negativt. I en egen skrivelse till Kulturdepartementet uppmanar Tidningsutgivarna regeringen att noga beakta de farhågor som uttrycks i den branschgemensamma skrivelsen.

TU anser att frågorna bäst regleras på nationell nivå och att Kommissionen i första hand bör ta i tu med de utmaningar som finns genom sektoriella och riktade medel, bland annat genom rekommendationer snarare än lagstiftning. Vi är oroade över de konsekvenser som en EU-reglering kan få på pressfriheten och på det väl fungerande system vi har i Sverige och för den delen i Norden. Det finns påtagliga risker att initiativet hamnar i direkt konflikt med våra mediegrundlagar.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.