I likhet med vår europeiska samarbetsorganisation News Media Europe ställer sig Tidningsutgivarna bakom ett dokument antaget av amerikanska News/Media Alliance, som pekar på flera kritiska dimensioner angående generativ artificiell intelligens – AI – som rör immateriella rättigheter, transparens, ansvarsskyldighet, kvalitet och integritet, rättvisa, säkerhet, design och hållbar utveckling.

I dokumentet, kallat ”Globala principer för AI”, efterlyser de undertecknande organisationerna ansvarsfull utveckling och användning av AI-system och applikationer, och att dessa nya verktyg endast får utvecklas i enlighet med etablerade principer och lagar som skyddar utgivares immateriella rättigheter, varumärken, konsumentrelationer och investeringar.

News/Media Alliance VD och koncernchef Danielle Coffey säger i ett uttalande: ”Dessa globala AI-principer visar den utbredda enigheten hos utgivare runt om i världen, om att deras immateriella rättigheter – som är resultatet av betydande investeringar de har gjort för att tillhandahålla journalistiskt och kreativt innehåll av hög kvalitet – bör erkännas och respekteras. AI-system är bara så bra som innehållet de använder för att träna dem, och därför måste utvecklare av generativ AI-teknik erkänna och kompensera utgivare i enlighet därmed för det enorma värde deras innehåll bidrar till utvecklingen av dessa system.”

Mer om de globala principerna:
News Media Europe: Global Publishing and Journalism Organizations Unite to Release Comprehensive Global Principles for Artificial Intelligence
News/Media Alliance: Global Principles on Artificial Intelligence

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.