Från Södermanlands Nyheters lokalredaktion i Trosa till Svenska Tidningsutgivareföreningens kansli i Stockholm. Här berättar TU:s nya vd Johan Taubert, 52, om varför han kommer tillbaka till dagspressen.

  • Välkommen tillbaka till TU, Johan – det började ju på Södermanlands Nyheter. Vad minns du från SN?

”Åh, jag har många fina minnen från Södermanlands Nyheter! De jag tänker på oftast är nog från då jag jobbade på lokalredaktionen i Trosa och den tillfredsställelse jag kunde känna efter de dagar då jag börjat helt från scratch men framåt eftermiddagen hade en hel sida klar med både bildsatta nyhetsartiklar, intervjuer och notiser – allt med min byline. När jag jobbade på redaktionen i Nyköping fick jag utöver de vanliga reporterknäcken även skriva en del krönikor som fick viss läsarrespons, vilket inspirerade mig mycket. Jag tror att min penna var bättre då än den är idag, tyvärr.”

  • Nu ska du bli vd för Tidningsutgivarna, vad lockar dig från ett toppjobb som förlagsdirektör på Story House Egmont och vice ordförande för Sveriges Tidskrifter?

”I grund och botten handlar det om min övertygelse om att en bevarad mediemångfald är a och o för att ett samhälle ska må bra. Det är en fråga som under 1900-talet var självklar men som idag på sina håll kan bemötas med oförstående eller till och med ifrågasättas, vilket är en mycket oroande utveckling. Det är också en fråga om stad och land – utan rätt förutsättningar riskerar många regioner i Sverige att hamna i medieskugga. Sverige har en tradition av stark lokaltidningsjournalistik, faktiskt en av de starkaste i världen, som utan rätt politiska förutsättningar riskerar att gå förlorad.”

Johan Taubert igen:

”För det första handlar det alltså om frågorna TU driver, de är oerhört viktiga och jag ser fram emot att driva dem och därmed göra en viktig insats för de medlemmar jag representerar och samtidigt också för samhället. Dessutom lockas jag av medlemskontakten, att få stå i regelbunden förbindelse med medieägare runt om i landet och diskutera förutsättningarna för att driva publicistik verksamhet.”

  • Vilka frågor tror du blir viktigast för TU de närmaste åren?

”Det finns en lång rad viktiga frågor som kommit upp som ett resultat av att samhället i allt större utsträckning digitaliseras, inte minst frågan om hur lagar och regler kan skapa en normaliserad konkurrenssituation mellan publicistiska verksamheter och tech-jättarna och deras plattformar. Återigen, det är frågor som inte bara är viktiga för publicisterna utan för oss alla, hela samhället. ”

  • Som presschef på LRF jobbade du med det vi kallar för lobby, vad hoppas du kunna tillföra TU?

”Jag tror att lobbyarbete är som mest effektivt då man kan visa på vilket sätt de frågor man driver bidrar till att göra samhället bättre, och här har TU det verkligen förspänt eftersom de frågor som är viktiga för TUs medlemmar är viktiga för hela samhället ur ett demokratiskt perspektiv. Det är extremt viktigt att politiska beslut fattas utifrån denna förståelse och målsättningen måste vara att de politiska partierna tävlar om att skapa bäst förutsättningar för mediemångfalden.”

  • Reporter på Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet… hur nära journalistiken har du varit de senaste åren på Egmont?

”Under en period var jag ansvarig utgivare för våra digitala kanaler och då var diskussioner kring olika publicistiska beslut och avvägningar något jag var delaktig i regelbundet. Men annars är det framför allt utifrån våra varumärkens mer långsiktiga och strategiska perspektiv jag diskuterar vår journalistik. Och som läsare förstås, jag läser med intresse och stor behållning alla våra publikationer.”

  • Tidskriftsbranschen är rätt så centrerad till Stockholm, men Tidningsutgivarna har medlemsföretag över hela landet. Hur ser du på lokaltidningarnas framtid?

”En stark och närvarande journalistik över hela landet är viktig inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Men lokaltidningarna har också en viktig funktion för sin förmåga att fungera som ett kitt mellan medborgarna, att bygga stolthet och engagemang. Dessutom är lokaltidningarna förstås väldigt viktiga också ur ett riksperspektiv eftersom lokal- och regionalmedia utgör själva navet i hela nyhetssverige. Lokaltidningarna har absolut en framtid och en viktig funktion framöver, det gäller bara att de får förutsättningar att klara den stora omställning som digitaliseringen innebär, så att de när vi väl är igenom denna omställning, kan landa på fötterna.”

  • TU växer och med de 29 nya medlemsföretagen som styrelsen röstat in har TU nu en radda kvällstidningar, affärstidningar, riksspridda morgontidningar, betalda lokaltidningar, gratistidningar, tidskrifter, nischmagasin och nyhetssajter som medlemmar. Hur tror att TU kommer utvecklas?

”Givet att de frågor TU driver är så högaktuella och dessutom har bäring på hur hela samhället utvecklas så ser jag framför mig att TU kommer att ha en allt viktigare funktion framöver, dels som opinionsbildare men också som kunskapshub för både medlemmar, beslutsfattare och opinionsbildare och andra viktiga stakeholders i samhället.”

  • Mediestödsfrågan är prioriterad och sedan november har TU arbetat med en genomlysning av de olika stödformerna, diskuterat med medlemsföretag och andra branschorganisationer, träffat regeringen. På vilka punkter tror du att TU kan samarbeta med Sveriges Tidskrifter om mediestödet?

”Jag tror att branschen har allt att vinna på att samarbeta och visa på enad kraft hos dem från vilka vi behöver ha gehör, det gäller mediestödet men också en lång rad andra frågor som till exempel, och inte minst, frågor som DSA och DMA, PostNords varannandagsutdelning, och hot och hat mot journalister.”

  • Den senaste tiden har TU arbetat mycket med upphovsrättsdirektivet, DSA och DMA och fajten mellan regeringar och techjättar, med tidningarna emellan, är den stora mediefrågan nu. Hur ser du på relationen till plattformarna?

”Det är alldeles uppenbart att tech-jättarna vuxit snabbare och på ett sätt som gjort att varken publicister, lagstiftare och kanske inte ens tech-jättarna själva hunnit med, och idag har vi en situation som på många sätt inte är hållbar. Digitaliseringen tar nya kliv framåt i stort sett dagligen och vi befinner oss alla på otrampad mark där det är svårt att sätta sig in i och hålla sig uppdaterad om utvecklingen, men också att förutse alla dess konsekvenser. Här har TU en viktig uppgift i att informera och stötta både beslutsfattare och medlemmar.”

  • Välkommen!

Thomas Mattsson

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.