TU-yttrande om datalagring

Betänkandet (2023:22) ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” TU har yttrat sig över datalagringsutredningens förslag. I yttrandet uttrycker TU förståelse för bakgrunden till utredningens förslag, men kan inte ställa sig bakom förslag som innebär...

Pin It on Pinterest