Blockera eller tillåta dataskrapning för AI-träning?

Reuters Institute har gjort en kartläggning av hur stor andel av de största nyhetssajterna i 10 länder som blockerat OpenAI respektive Google från att skrapa data från dem. Sverige ingår tyvärr inte i studien, men Danmark, Norge och Storbritannien hör till de länder...

AI i den journalistiska framtiden

Open Society Foundations har startat ett projekt kallat AI in Journalism Futures. Målet är att initiera en global offentlig diskussion om de långsiktiga och strukturella konsekvenser som AI kommer att få på informationsekosystemet, som på sikt utmynnar i en handfull...

EU vill ha svar om AI-risker

Under detta valintensiva år finns en betydande oro för att desinformation kommer att få ett stort inflytande över utgången i flera viktiga politiska val. Mot bakgrund av den nya rättsakten om digitala marknader (DMA) har EU-kommissionen ställt frågor till Meta,...

AI:s roll i journalistiken

Anders Thoresson, frilansjournalist, föreläsare och kommunikationsstrateg på AI Sweden, redogjorde för en tid sedan om vad han ser som AI:s roll i journalistiken. Han betonade att fokus måste flyttas från tekniken till effekten av tekniken. Han gick igenom AI:s åtta...

Pin It on Pinterest