Rött kort, Morgan Johansson!

Regeringen har i en proposition till riksdagen lämnat förslag om grundlagsändringar. Förslagen från justitieminister Morgan Johansson har förskönande men något missvisande rubricerats som ”Ett ändamålsenlig skydd för tryck- och yttrandefriheten”, trots att de i...

Pin It on Pinterest