Regeringen ändrar reglerna för övergångsstöd

Regeringen har fattat beslut om att införa en ny punkt i övergångsbestämmelserna till mediestödsförordningen som innebär att kriterierna för egenproducerat redaktionellt innehåll under 2024 ska vara desamma som gäller idag. Beslutet offentliggörs idag. – Det här...

Pin It on Pinterest