TU säger nej till anonyma vittnen

TU avstyrker i ett remissyttrande förslaget till en lag om anonyma vittnen i brottmål, och anser att nackdelarna och riskerna, principiellt och från rättssäkerhetssynpunkt, med förslaget är för stora. TU avstyrker även ett förslag till en sekretessbestämmelse och att...

Pin It on Pinterest