Anställda

År 2016 arbetade totalt 7 550 personer vid de medieföretag som är medlemmar i TU. Och av dessa arbetade ca 3 900 som journalister. Siffrorna anger alltså endast TU-anslutna företag och inte hela branschen. Antal anställda vid TU:s medlemsföretag respektive år 2016: 7...

Pin It on Pinterest