Betänkandet (SOU 2016:76) ”Skatt på finansiell verksamhet”

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande. 1.Sammanfattning TU avstyrker utredningens förslag om en finansiell verksamhetsskatt. 2. Från ”bankskatt” till finansskatt I betänkandet föreslås en ”finansiell...

Pin It on Pinterest