Yttrande över ”En inre marknad för digitala tjänster”

Slutbetänkande: En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39) Fi2023/02280 TU har yttrat sig över slutbetänkandet ”En inre marknad för digitala tjänster” (implementeringen av DSA). TU anför att det är...

Google fungerar som hatets hovleverantör

Svenska Google hade bara under förra året intäkter på cirka nio miljarder kronor, där det mesta slussas ut lagligt till skatteparadis. Trots resurserna ser Google inte till att innehållet följer Sveriges lagar och koncernens egna regler, skriver Jeanette...

Pin It on Pinterest