Stopp för omfattande adblock-plan

Det europeiska samarbetsorganet Body of European Regulators for Electronic Communications, Berc, har nyligen presenterat nya riktlinjer för hur reglerna om nätneutralitet ska förstås och tillämpas i EU. De innebär bland annat att techfirman Shines planer på att...

Pin It on Pinterest