Så använder beslutsfattare medier

Det är dubbelt så sannolikt att beslutsfattare får sina nyheter via epost än från video, visar en ny undersökning av beslutsfattares medievanor som nyhetstjänsten Quartz genomfört. Undersökningen visar också att källan till en nyhet är lika viktig som nyheten är...

Pin It on Pinterest