TU Marknad och insikt, v. 37 2018

”Innehållet är guldet” Tydligt fokus på användaren, bra stories och människorna i nyheten. Det är tre av de 15 nycklar till en framgångsrik digital läsaraffär, som Lindholmen Science Park punktar upp i sin färska rapport ”Från gratis till betalinnehåll”. I rapporten...

TU Marknad och insikt, v. 35 2018

Engagemang minskar avhopp Engagerade användare är trogna och intäktsgivande användare. Det är en av slutsatserna i Wan-Ifras nya rapport “Engaged readers don’t churn”, om nyhetsmediers strategier för att minska avhopp och att behålla de digitala...

Pin It on Pinterest