TU om budgetpropositionen

Branschorganisationen TU – Medier i Sverige välkomnar regeringens förslag om att avskaffa reklamskatten. I propositionen föreslår regeringen att den återstående reklamskatten för annonser i dagstidningar slopas från och med den 1 januari 2018. – Det skulle ha...

TU kommenterar budgetpropositionen

Regeringen har i dag avlämnat budgetpropositionen för år 2017. Presstödet – drifts- och distributionsstöd – föreslås oförändrat med undantag för att driftsstödet till endagarstidningar räknas upp med 5 procent. TU välkomnar förslaget som egentligen skulle ha...

Pin It on Pinterest