TU lämnar in skrivelse till kulturdepartementet om mediestöd

Till kultur- och demokratiminister Amanda Lind TU – Medier i Sverige är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag.  Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna och journalistiken i hela landet. Annonsberoende medier har...

Riksdagsbeslut om presstödet under coronakrisen

Den förtida driftsstödsutbetalningen I regeringens vårbudget föreslogs, som ett led i stödpaketen under coronakrisen, bland annat att beslutat driftsstöd för år 2020 i sin helhet ska utbetalas i förtid (i stället för med 1/12 del av stödet varje månad). För att...

TU: Befria tidningarna från moms

Under den coronakris som nu pågår bör regering och riksdag värna information och fritt åsiktsutbyte genom att skattebefria allmänna nyhetstidningar från moms. Det skriver Victoria Svanberg, ordf TU – Medier och Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige, på SvD Debatt den...

Pin It on Pinterest