TU lämnar in skrivelse till kulturdepartementet om mediestöd

Till kultur- och demokratiminister Amanda Lind TU – Medier i Sverige är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag.  Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna och journalistiken i hela landet. Annonsberoende medier har...

Debatt: Coronakrisen slår hårt mot journalistiken

Många svenska tidningar har redan förlorat stora belopp och nu befarar mediehusen att deras intäkter kommer att falla än mer, skriver företrädare för branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Efterfrågan på journalistik har sällan varit större. Samtidigt tvingas...

Covid-19 och konsekvenserna för nyhetstidningar

Sverige utsätts just nu för en svår påfrestning på grund av infektionssjukdomen covid-19. Dagspressen, organiserad i branschorganisationen TU – Medier i Sverige (TU), har för miljoner svenska mediekonsumenter en samhällsviktig roll som nyhetsförmedlare och...

Pin It on Pinterest