Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2018 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter (exkl. driftsstöd) till 15,4 miljarder kronor 2017. Det var en minskning från 16,7 miljarder jämfört med föregående år. Dagstidningsbranschens ekonomi 2015-17 (mnkr) Rörelseposter 2015...

Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2016 uppgick dagstidningsföretagens totala rörelseintäkter till 16,9 miljarder kronor 2015. Det var en minskning från 17,4 miljarder jämfört med föregående år. Dagstidningsbranschens ekonomi 2013-15 (mnkr) Rörelseposter 2013 2014 2015...

Pin It on Pinterest