Gemensamt upprop om Apple och DMA

Tidningsutgivarna är en av undertecknarna av ett upprop från 34 företag och sammanslutningar, verksamma inom ett brett spektrum av digitala sektorer – inklusive medier, spel, datormjukvara, kommunikation, fintech och marknadsplatser, som tillsammans servar...

TU Live om DSA och DMA

EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) och förordning om digitala marknader (DMA) har precis börjat, eller kommer mycket snart börja, gälla fullt ut (DMA fr o m 6 mars). Båda dessa lagpaket påverkar den digitala ekonomin. Tidningsutgivarna...

Gemensamt nordiskt uttalande avseende DMA

De nordiska medieorganisationerna, TU, Mediebedriftenes Landsorganisation, Danske Medier och Finnmedia, är oroliga för att viktiga delar fortfarande saknas med att stärka nordiska medieföretags position gentemot plattformarna i det pågående arbetet med Digital Markets...

Pin It on Pinterest