TU Live om DSA och DMA

EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) och förordning om digitala marknader (DMA) har precis börjat, eller kommer mycket snart börja, gälla fullt ut (DMA fr o m 6 mars). Båda dessa lagpaket påverkar den digitala ekonomin. Tidningsutgivarna...

Yttrande över ”En inre marknad för digitala tjänster”

Slutbetänkande: En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39) Fi2023/02280 TU har yttrat sig över slutbetänkandet ”En inre marknad för digitala tjänster” (implementeringen av DSA). TU anför att det är...

Pin It on Pinterest