Frågebaserade rubriker uppfattas mer negativt

Rubriker som innehåller en fråga uppfattas ofta mer negativt än traditionella rubriker, visar en ny studie från amerikanska forskningsprojektet Engaging News Project. Forskarna har bland annat studerat hur olika former av nyhetsrubriker uppfattas. Mer specifikt har de...

Pin It on Pinterest