Remissyttrande från TU om EU-förordning

Tidningsutgivarna har yttrat sig över en remiss om EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156, (M2022/00853). Förslaget från EU om industriutsläppsportalsförordning syftar...

TU yttrar sig om EU-direktiv

TU har gett in remissyttrande till justitiedepartementet gällande ett förslag från EU-kommissionen som syftar till att förhindra att ogrundade rättsprocesser drivs mot tidningar och medieföretag. Förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga...

Pin It on Pinterest