Stora digitala satsningar bland nyhetsmedier i Europa

Hur ser de nyhetsmediernas omställning till digitalt ut? Det tittar medieinstitutet Reuters vid Oxfords universitet på i den nya rapporten Private Sector Media and Digital News. I rapporten studeras 25 tidningar och kommersiella tv-kanaler från sex europeiska länder....

Pin It on Pinterest