Bred enighet om pressfrihet bland EU-kandidater

Inför Pressfrihetens Dag den 3 maj bad Tidningsutgivarna om svar från de främsta svenska kandidaterna i Europaparlamentsvalet, om synen på aktuella mediepolitiska frågor*. Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, svarade. Inkomna svar redovisas i sin helhet nedan....

Remissvar om val till EU-parlamentet

I ett remissyttrande riktar Tidningsutgivarna kritik mot delar av ett EU-förslag om regler kring allmänna val till Europaparlamentet (Ju 2022/02132). I förslaget anges bland annat att public service-företagen ska vara skyldiga att ge plats för att sända information om...

Pin It on Pinterest