Remissvar gällande stärkt spelarskydd

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av promemorian ”Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19” (Fi2020/01934/OU) och får lämna följande synpunkter. Sammanfattning TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den så...

Pin It on Pinterest