Remissvar avseende sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Finansdepartementets promemoria (Fi2019/02360/V) ”Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet” TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad promemoria och får anföra följande. Sammanfattning TU avstyrker förslaget om absolut sekretess i Finansinspektionens...

Pin It on Pinterest