Barnkonventionen blir svensk lag

Den 1 januari 2020 infördes en lag som ger FN:s barnkonvention ställning som svensk lag genom så kallad inkorporering. Det innebär bland annat att bestämmelserna – merparten av dem – i barnkonventionen blir direkt gällande som svensk lag och att svenska myndigheter...

Mobil vanligare än vatten

Fler människor har i dag tillgång till en mobiltelefon än vad som har tillgång till el och rinnande vatten, visar rapporten State of Broadband report 2016 från FN-organen Unesco och ITU:s bredbandskommission. Den visar också att mobilen numer är det vanligaste sättet...

Pin It on Pinterest