Krafttag mot de som hotar det fria ordet

Tidningsutgivarna (TU) välkomnar att regeringen föreslår skärpta straff för brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara samhällsnyttiga funktioner. TU instämmer i att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för journalister och deras...

Krafttag mot de som hotar det fria ordet

Tidningsutgivarna (TU) välkomnar dagens lagrådsremiss med förslag om skärpt syn på brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara ”samhällsnyttiga funktioner”. TU menar att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för journalister och...

Allvarliga attacker mot journalistik och demokrati

Under valnatten utsattes såväl Valmyndighetens sajt val.se som en rad svenska nyhetssajter för cyberattacker som stundtals gjorde dem svåra eller omöjliga att nå. Attackerna kunde hanteras genom välfungerande system och rutiner, och inte i något fall innebar de att...

Pin It on Pinterest