Hemliga tvångsmedel för att verkställa frihetsberövanden

TU har i veckan yttrat sig över ett förslag till en lagrådsremiss (Ju2023/02364) om hemliga tvångsmedel för att verkställa frihetsberövanden, det vill säga fånga in dömda brottslingar som håller sig gömda. Vi kritiserar delvis de föreslagna sekretessbestämmelserna och...

Pin It on Pinterest