TU ställer sig bakom globala principer kring AI

I likhet med vår europeiska samarbetsorganisation News Media Europe ställer sig Tidningsutgivarna bakom ett dokument antaget av amerikanska News/Media Alliance, som pekar på flera kritiska dimensioner angående generativ artificiell intelligens – AI – som rör...

Pin It on Pinterest