Riksdagen får inte acceptera chat control

På fredagens möte i riksdagens EU-nämnd fattas beslut om Sveriges position gällande Kommissionens massövervakningsförslag Chat Control 2.0. Blir förslaget verklighet innebär det ett betydande intrång i den personliga integriteten liksom stora risker för källskyddet –...

Offentlighetsprincipen, sekretessen och meddelarskyddet

Från TU:s medlemmar får vi – tyvärr alltför ofta – rapporter om hur offentlighetsprincipen åsidosätts och ifrågasätts. Och om dålig kunskap hos myndigheter och allmänna organ. Och om anställda som är ”rädda” för att prata med tidningar och medier. Desto...

Pin It on Pinterest