TU Marknad och insikt, v. 44 2019

Tätare relation till läsarna Vilka är mediehusens viktigaste steg mot stärkt användarlojalitet och ökat engagemang? American Press Institute pekar i projektet Reader Revenue Toolkit på behovet av att jobba för att omvända passiva läsare till engagerade...

Pin It on Pinterest