Remissvar gällande konkursförfarande

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemoria Konkursförfarandet och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om handlingsoffentlighet. Sammanfattning TU tillstyrker förslagen om att handlingsoffentlighet ska gälla i en...

Pin It on Pinterest