Remissvar om registrering av kontantkort

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemoria ”Registrering av kontantkort m.m.”, Ds 2020:12 och Ju2020/02095/Å och får anföra följande. Sammanfattning TU kan dela bedömningen av behovet av en...

Pin It on Pinterest