EU-kommissionen svarar om momsen

TU bad tidigare i år skatte- och revisionsföretaget KPMG att utreda möjligheterna för Sverige att – med hänsyn till EU:s momsskattedirektiv – återinföra ett s k kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar, d v s det som gällde fram till år 1996, och...

Pin It on Pinterest