Yttrande över betänkandet ”Kreativa Sverige”

Tidningsutgivarna har yttrat sig över betänkandet ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” (SOU 2022:44). Vi ser positivt på förslaget om nationell strategi för att främja hållbar...

Pin It on Pinterest