5 procents minskade läsarintäkter, trots digital ökning

De digitala läsarintäkterna ökar, men försäljningen av tryckta tidningar minskar desto mer. Därmed minskade morgontidningarnas samlade läsarintäkter med fem procent under det tredje kvartalet i år. Det visar statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige...

TU Marknad och insikt, v. 51 2020

Vad händer 2021? Mer lyssnande och färre publiceringar, funderingar över utgivningstakt och ökad trovärdighet genom att hjälpa användarna i vardagen. Se där, tre spaningar hämtade ur de nästan 40 som Nieman Lab samlar i sin årliga bukett av prognoser inför nästa...

Pin It on Pinterest