TU Marknad och insikt, vecka 47 2023

Fem trender kommer att påverka annonsörer världen över under 2024. I en mörk tid skiner det positiva exemplet Financial Times som genom att fokusera på läsaraffären även lyckats stärka annonsaffären. Dessutom tar vi en närmare titt på innovativa nyhetsformat som...

TU Marknad och insikt, vecka 42 2023

En ny studie bland mediehus i ett stort antal länder visar att 80 procent räknar med en ökad användning av AI i det redaktionella arbetet. Två färska rapporter målar upp ett tydligt generationsgap gällande vilka kanaler som används för nyhetskonsumtion bland yngre och...

TU Marknad och insikt, vecka 36 2023

Här kommer höstens första Marknad och insikt. Nyhetsbrevet omfattar bland annat en genomgång av ett antal affärsmodeller med stor potential för mediehusen. Dessutom lyfter vi fram att mätmetoder för att ringa in uppmärksamhet växer i betydelse för annonsörerna,...

TU Marknad och insikt, vecka 22 2023

I mätningssfären har attributionsmodeller blivit alltmer ifrågasatta, vilket leder till att ekonometri/Marketing Mix Modelling går en ny vår till mötes. Nya rapporter visar att de svenska hushållens medie- och nyhetskonsumtion är fortsatt stor, trots en allmänt...

TU Marknad och insikt, vecka 17 2023

Reuters Institute har gjort en kvalitativ studie bland marginaliserade grupper för att få en djupare förståelse för vad det är som orsakar sviktande medietillit. I skärningspunkten mellan generativ AI och journalistik riktas nu uppmärksamheten bland annat mot etiska...

Pin It on Pinterest