Remissvar om registrering av kontantkort

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemoria ”Registrering av kontantkort m.m.”, Ds 2020:12 och Ju2020/02095/Å och får anföra följande. Sammanfattning TU kan dela bedömningen av behovet av en...

Remissvar avsende premiepensioner och meddelarfrihet

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Förvalsalternativet inom premiepensionen” (Fi2020/00584/FPM) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslaget om att meddelarfrihet inte ska gälla för uppgifter i AP-fondernas investeringsverksamhet...

Pin It on Pinterest