TU Marknadsinsikt, v 41 2017

Annons i tidning ökar köpimpulsen mest Exponering för en tidningsannons ökar sannolikheten för ett köp mer än om annonsen publicerats i en tidskrift, online eller etermedier. Effektskillnaden mellan en annons i en tidning och tidskrift är ganska liten. Den är däremot...

Pin It on Pinterest