Reklamintäkter

Svensk reklammarknad omsatte nästan 37,7 miljarder kr 2017, enligt Institutet för reklam- och mediestatistik. Tillväxten sker i första hand i de digitala kanalerna. Lite drygt hälften av medieinvesteringarna sker i dag i de digitala kanalerna. Mediekakan 2017: 37,7...

Reklamintäkter

Svensk reklammarknad omsatte nästan 33 miljarder kr 2015. Två tredjedelar av de pengar som investeras i mediereklam placeras i traditionella medieföretag, som producerar tidningar, tv och direktreklam. Tillväxten sker i första hand i de digitala kanalerna. Redan i dag...

Pin It on Pinterest