TU svarar om Medieutredningen

Sammanfattning Mediernas branschorganisation – TU – Medier i Sverige – har idag lämnat sitt remissvar på Medieutredningen (SOU 2016:80) Och TU som företräder hela branschen ger ett tydligt besked: behåll dagens system med en rättighetsbaserad lagstiftning, där endast...

TU:s fördjupande kommentarer om Medieutredningen

Nedan följer TU:s fördjupade kommentarer till Medieutredningens En gränsöverskridande mediepolitik: För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80). 1. En ny mediestödslag och en ny mediestödsförordning Utredningen föreslår att det nuvarande presstödet ersätts med...

TU:s första kommentarer till Medieutredningen

(UPPDATERAD) TU välkomnar att Medieutredningen nu lagts fram och ser den som en viktig utgångspunkt för en fruktbar diskussion om statens framtida engagemang på medieområdet. TU hoppas därför att utredningen leder till politiska beslut som underlättar för dagspressen...

Pin It on Pinterest