Mediestödet: TU-yttrande över MPRT-föreskrifter

TU har yttrat sig över det förslag till föreskrifter för det kommande mediestödet som tagits fram av Myndigheten för press, radio och TV. I yttrandet välkomnar TU en del av föreskrifterna, men kritiserar flera av dem dels i formuleringar och detaljer, dels för att de...

Pin It on Pinterest