Amanda Lind: ”Många är beroende av sin dagstidning”

I dag presenterade Amanda Lind vem som ska leda den nya mediestödsutredningen och vilka direktiv som Mats Svegfors, tidigare chefredaktör på Svenska Dagbladet, har fått. Här berättar kultur- och demokratiministern för TU.se om sina förväntningar på nya press- och...

EU-kommissionen svarar om momsen

TU bad tidigare i år skatte- och revisionsföretaget KPMG att utreda möjligheterna för Sverige att – med hänsyn till EU:s momsskattedirektiv – återinföra ett s k kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar, d v s det som gällde fram till år 1996, och...

Utred mediestöd och moms!

Regeringen väntas inom kort tillsätta en utredning som ska ta fram förslag om framtidens mediestöd. Det är viktigt att direktiven till den utredningen inte bara omfattar de direkta mediestöden utan också frågan om att undanta omsättning av allmänna nyhetstidningar...

Pin It on Pinterest