TU-yttrande över förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter (MSB 2022-072009) Tidningsutgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter. Enligt remissmissivet från MSB är syftet med...

Pin It on Pinterest