Remissyttrande från TU om EU-förordning

Tidningsutgivarna har yttrat sig över en remiss om EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156, (M2022/00853). Förslaget från EU om industriutsläppsportalsförordning syftar...

Pin It on Pinterest